Invajo - Events tool

TEXTILDIALOGEN 2022

Arrangör
Naturvårdsverket i samarbete med Kemikalieinspektionen
Plats
Online
Datum
21 september 2022
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Tema: EUs strategi för hållbara och cirkulära textilier

Textilstrategin är lanserad med syftet att skapa en vision och en sammanhållen ram för textilsektorns omställning. Den textila värdekedjans utmaningar och möjligheter kräver systemomfattande lösningar i linje med den europeiska gröna givens ambition om att främja hållbar tillväxt. Detta för att ta itu med de klimat- och miljörelaterade utmaningar som är vår generations viktigaste uppgift att lösa. Men, vad är det egentligen som är i görningen? Just det undersöker vi i 2022 års Dialog för en hållbar textil värdekedja!

Välkomna!
Naturvårdsverket i samarbete med Kemikalieinspektionen
 

Psst!!

Om du anmäler dig men trots allt får förhinder till att delta - avboka då din biljett till webinariet! 

Webinariet spelas in och kommer vara tillgängligt under en begränsad tid på Naturvårdsverkets webbplats.

 

 
 
Foto: Noufal Salih (Unsplash), Henri Lajarrige Lombard (Unsplash) och Congerdesign (Pixabay).
Bokning
Antal
EUs strategi för hållbara och cirkulära textilier
0
Naturvårdsverket använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Naturvårdsverket. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Naturvårdsverket och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.