Plats
Västerås & Online
Datum
25 - 27 april 2023
Tid
13:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Sveriges Museers Vårmöte 2023

Sveriges Museers Vårmöte 2023

Välkommen till Västerås 25-27 april 2023! Värdorganisationerna är Västerås museer och Västmanlands läns museum. Temat för vårmötet är ”Museer i samhällets tjänst? – Konsten och kulturarvets betydelse för samhällsutvecklingen”. Vi ser fram emot spännande samtal, viktiga ämnen och inspirerande möten! Vårmötet är ett tillfälle att träffas, hitta nya samarbeten, tillsammans lyfta våra verksamheter och inte minst stärka branschen.

Kanske är Västerås lite av en doldis men det finns många historier och okända pärlor att upptäcka. Vi kommer bland annat få se Steam Hotel, i det gamla ångkraftverket, ett viktigt landmärke och historisk byggnad som fått nytt innehåll och funktion. Museihuset på Karlsgatan 2 var från början Aseas toppmoderna industrilokal, och är idag hemvist för Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum. Andra spännande platser att upptäcka i Västerås är till exempel Sveriges största gravhög Anundshög, Vallby Friluftsmuseum, riksintresset Västerås city med stark prägel av modernismen, Skitviken, offentlig konst och mycket mer. Västmanlands kanaler, slott och bruk vittnar om en tid där Bergslagen tillsammans med Sala silvergruva var landets skattkista.

Välkomna till Västerås!

Niklas Cserhalmi, ordförande Sveriges Museer, Katarina Frost chef Västerås museer, Jennie Andersson Schaeffer chef Västmanlands läns museum, i samarbete med Joakim Malmström, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet

Foto: Pia Nordlander, © Visit Västerås.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Fysiskt deltagande i Västerås
26 mars 2023 (23:59)
Fullbokat
Digitalt deltagande
18 april 2023 (23:59)
0
Nord Meetings AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Nord Meetings AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Nord Meetings AB och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning.