Plats
Västerås & Online
Datum
25 - 27 april 2023
Tid
13:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Årsmöten

Du anmäler dig genom att mejla din kontaktperson här nedan.
Flera nätverk kommer även kunna erbjuda digital närvaro.

Centralmuseernas samarbetsråd
Lokal: Karlsgatan 2
Dag och tid: tisdag 25 april kl. 10.00-12.00
Kontaktperson: Maria B Olofsson
Anmäl dig till: maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se

FRI, Friluftsmuseer i Sverige
Lokal: Karlsgatan 2
Dag och tid: tisdag 25 april kl. 10.00-11.30
Kontaktperson: Annelie Adolfsson
Anmäl dig till: annelie.adolfsson@bungemuseet.se

Genus i museer
Lokal: Karlsgatan 2
Dag och tid: tisdag 25 april kl. 10.00-12.00
Kontaktperson: Azmara Nigusse
Anmäl dig till: azmara.nigusse@shm.se

Länsmuseernas samarbetsråd och Landsantikvarieföreningen
Lokal: Karlsgatan 2
Dag och tid: tisdag 25 april kl. 9.00-11.45
Kontaktperson: Ulf Dernevik
Anmäl dig till: ulf.dernevik@lansmuseerna.se

FUISM
Lokal: Karlsgatan 2
Dag och tid: tisdag 25 april kl.9-12
Kontaktperson: Karin Jonsson
Anmäl dig till: karin.e.jonsson@umu.se

Volontärsamordnarna (nätverksträff)
Lokal: Karlsgatan 2
Dag och tid: tisdag 26 april kl 10.00-11.30
Kontaktperson: Annika Johansson
Anmäl dig till: annika.johansson@skansen.se

De kommunala museerna (mingel)
Lokal: Turbine, Steam hotel
Dag och tid: måndag 24 april kl 18:00-20:00?
Kontaktperson: Maria B Olofsson
Anmäl dig till: maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se 
Information: Möteshandlingar till röstberättigade skickas ut per mejl vecka 12. Kontakta info@sverigesmuseer.se för mer info.

Svenska ICOM
OBS! Årsmötet är flyttat till 4 maj, tid meddelas senare.
Kontaktperson: Christian Penalva
Anmäl dig till: christian.penalva@kulturen.com