Plats
Karlstad CCC
Datum
29 november 2022
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Seminarium

kauddd.jpg

Ack Värmeland du gröna – Forskarseminarium, klockan 9.00 – 16.00

KCCC Plan 3 

Ta tillfället i akt att under en heldag lyssna till och nätverka med ett stort antal framstående forskare från tre av Karlstads Universitets forskningscentran, DAMI 4.0, Pro2BE och Centrum för tjänsteforskning CTF. Allt under ledning av uppskattade Research Brokers som vill bygga broar mellan akademi och näringsliv.

Det här är ett tillfälle du inte får missa om du vill veta mer om och knyta kontakter med akademin. Dessutom får du ta del av inspirationsföreläsningar från branschen. Se det detaljerade schemat för dagen nedan.

Anmälan krävs och i din anmälan ingår lunch och fika!

Vill du delta i vår kvällsaktivitet måste du anmäla dig till båda delarna.

 

Program:


09.00-09.30:
Samling, mingel & fika

09.30- 09.40: Introduktion av Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

09.40-09.50 Moderator Ulf Carlson. Research Brokers

Förmiddag:


09.50-10.20:
Inspirationsföredrag; Ekeby och akademin,  med Lennart Eberleh, koncernchef Rottneros AB

10.20-11.20:

• Vilka möjligheter finns för samverkan mellan akademi och industri? Prefekt och Universitetslektor Gunilla Carlsson Kvarnlöf.

• 
Från restprodukt till bästprodukt – spill från KL-trätillverkning för bättre prefabhus i trä, Universitetslektor Johan Vessby.

Water-Energy Nexus – gör avfall till resurser, Professor Karin Granström.

Träpellets –från lagring till matlagning i Zambia, Professor Jonas Berghel och Universitetslektor Stefan Frodeson.

Processteknik – från träfiber till bestrykning och konvertering, Universitetslektor Björn Sjöstrand och Docent Behudin Mesic.


11.20 - 12.20:  LUNCH


Eftermiddag:


12.20-12.50:
Inspirationsföredrag; Framgångsrik industri-akademisamverkan  –  hur gör Chalmers? Åsa Valadi, Director Industrial Relations, Chalmers.

• Tjänstefiering- Värdeskapande tjänster.
 Värdeskapande tjänster, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

 Ett systemperspektiv på kunddrivna organisationer, Professor Per Kristensson.

•  Matsvinn och förpackningar, ett livscykelperspektiv, Universitetslektor Mikael Johnson.


• Bättre lönsamhet med gröna innovationer, Doktorand Andrey Abadzhiev.

13.50-14.20:
Inspirationsföredrag: Mina erfarenheter av samverkan mellan industri och akademi,  Anna Jonhed, SVP Formed Fiber Packaging Solutions StoraEnso.

14.20-14.35: KAFFE

14.35-15.35:
Artificiell Intelligens - vänta bara, vi ska förklara.

•  DAMI, forskningscenter för SmartIndustrin Professor Andreas Kassler.

•  Artificiell Intelligens som beslutsstöd. Universitetslektor Arun Ramaswamy.

•. Hur bör en industriell AI-implementering se ut?  Docent Bestoun S. Ahmed.


15.35-15.55:
Tankar om dagen Anders Brolin, Director, Group Innovation and R&D Stora Enso

15.55-16.00
Avslutning Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

 

cbr4.png