Miljömålsdagarna 2023

27 - 28 september 2023
09:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas län och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet)
Adress
Datum
27 - 28 september 2023
Tid
09:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Programinformation

Programmet kommer succesivt att presenteras från 28 april fram till 1 juni.
Nedan finns information om upplägget av programet
I augusti kommer du som anmält dig få ett utskick där du väljer vilka workshops och utflykter du vill delta i.

 

27 september, dag 1

08.30 - 09.30 Registrering och fika

09.30 - 14.00 Öppning av konferensen samt lunch

Introduktion av årets tema "Landskap rustade för framtiden" och tre fokusfrågor:

1. Vad innebär multifunktionella landskap rustade för framtiden?  
2. Hur förstår vi utmaningarna och tillvaratar möjligheterna?
3. Vad kan vi lära från goda exempel och innovativa metoder?  

14.00 - 16.00 Parallella pass
med fokus på fördjupning inom följande områden:

I. Skogslandskapet
     – nya sätt att bruka och samverka, nya affärsmodeller 

II. Odlings- och beteslandskapet
      – att driva och stödja omställning av livsmedelssystemen ur landskapsperspektiv

III. Zooma ut från landskapet
      – planering från lokal till nationell niva

IV. Zooma in i landskapet
      – aktörerna som förvaltar och verkar i landskapen, fokus på kommunikation

Spår IV kan komma att integreras i övriga spår dvs det kan bli tre spår.


Kl 16.00
Miljömålssvepet - vad händer inom miljömålsarbetet

Från Kl 17.00 Utställning fördrink och snacks.

Kl 19.00 börjar middagen 


28 september, dag 2

08.30 - 10.30 Utflykter

10.30 - 14.00 Parallella pass
med fokus på att testa metoder inom följande områden (Det blir även tid för fika och lunch) 

I. Skogslandskapet
     – nya sätt att bruka och samverka, nya affärsmodeller

II. Odlings- och beteslandskapet
      – att driva och stödja omställning av livsmedelssystemen ur landskapsperspektiv

III. Zooma ut från landskapet
      – planering från lokal till nationell nivå

IV. Zooma in i landskapet
      – aktörerna som förvaltar och verkar i landskapen, fokus på kommunikation

Spår IV kan komma att integreras i övriga spår dvs det kan bli tre spår.


14.00-15.00 Avslutning

 

Ändringar i programmet

Programmet kommer att ha grundstrukturen ovan. Programmet kommer succesivt att presenteras från 28 april fram till 1 juni.
Om större förändringar behöver genomföras efter att du har anmält dig kommer du att få meddelande om detta.

Årets Miljömålsdagar fokuserar på tre frågeområden:


1. Vad innebär multifunktionella landskap rustade för framtiden?  

Hur ser framtidens multifunktionella landskap ut?  Hur kan vi kombinera olika samhällsnyttor i markanvändningen och vilka målkonflikter behöver hanteras? Hur får vi till grön infrastruktur som skapar många olika värden?  
Konferensen kommer att lyfta forskning och praktisk erfarenhet för en fördjupad förståelse om vilka vägar som leder till mångfunktionella landskap med robusta ekosystem. Vi kommer att ta upp status i våra landskap och titta närmare på Dalarnas skogs- och blandlandskap. 

2. Hur förstår vi utmaningarna och tillvaratar möjligheterna? 

Vilka processer driver på olika intressen som sedan alla ska samsas i landskapet? Vad skapar det för nya krav på hur vi arbetar? Vilka är lärdomarna från samverkansprojekt som tagit sig an de riktigt svåra utmaningarna? 
Hur arbetar vi tillsammans utan att vara överens om allt? 
Vi kommer bland annat få ta del av spännande samverkansarbete kring skogsfrågorna i Dalarna.

3. Vad kan vi lära från goda exempel och innovativa metoder?  

Vad krävs för att de goda exemplen ska växa och bli fler? Hur kan vi i våra olika roller stödja, sprida och skala upp arbetet med att rusta landskapen? 
Var behöver vi tänka om, släppa gamla metoder och arbeta på nya sätt? Och när behöver vi envist hålla fast i processer som skapar stabilitet och långsiktighet? Hur kan miljömålssystemet bidra? 
Genom studiebesök, presentation av exempel och arbetsmetoder, samt även möjlighet att prova på arbetssätt, hoppas vi att konferensen ska bidra till att  utveckla våra verktygslådor. Tillsammans kan vi sedan fortsätta vardagsarbetet och på sikt ersätta ohållbara samhällsstrukturer med nya, hållbara som ger hälsosamma livsmiljöer även till kommande generationer.