Plats
Västerås & Online
Datum
25 - 27 april 2023
Tid
13:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Tema

Temat för Vårmötet 2023 är: Museer i samhällets tjänst? - Konsten och kulturarvets betydelse för samhällsutvecklingen

Med en fot i historien, en fot i framtiden och hjärtat i samtiden är museerna en viktig del av vårt samhälle. Under vårmötet 2023 står museerna och samhällsutvecklingen i fokus.

– Museerna och demokratin. Mer än någonsin behövs platser för kunskap, fri åsiktsbildning och kulturupplevelser som hjälp att tolka en samtid som kan upplevas som orolig och hotfull. Vilka möjligheter och utmaningar ser vi kopplade till museerna och demokratin?

– Museerna och det hållbara samhället. Vi vill se närmare på hur museer bidrar till samhällsutvecklingen, arbetar med beredskap kring kulturarvet och hur våra egna ekosystem kan bli mer hållbara och motståndskraftiga. Hur kan museisektorn, med sina kompetenser kring konst, kultur- och naturarv, bidra till en hållbar samhällsutveckling?

– Museerna och samverkan. För att lösa samhällets många utmaningar krävs gränsöverskridande och utforskande samarbeten, inte minst med aktörer och intressenter utanför museibranschen. Samverkan gör museerna motståndskraftiga och relevanta. Vad finns det för möjligheter och utmaningar att utvidga museernas samarbetssfär för att skapa en hållbar samhällsutveckling?