Byggmästardagen 2023

Online
16 maj 2023
09:00 - 12:45
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Byggmästare Anders J Ahlström
Plats
Online
Datum
16 maj 2023
Tid
09:00 - 12:45
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Om Byggmästare Anders J Ahlström AB

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB är ett investeringsbolag vars övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter. Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade så väl som onoterade.

De företag Byggmästaren investerar i ska ha som ambition att kunna vara ledande inom sin marknadsnisch.

Aktivt ägande utan exitstrategi

Vårt långsiktiga perspektiv lägger grunden för värdeskapande - att vara långsiktig innebär inte att vara långsam eller att ha bristande förändringsbenägenhet. Långsiktighet tillsammans med att sätta kunden i centrum utgör grunden för bolagets filosofi rörande aktieägarvärde. Nöjda kunder skapar aktieägarvärde, likväl som det är centralt för att kunna skapa värde för de anställda och samhället i stort. Denna övertygelse präglar arbetet med de olika innehaven.

Byggmästaren vill vara en aktiv ägare och arbetar situationsanpassat med medvetna och strukturerade beslut, vilket kan ta sig olika uttryck i olika situationer.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding har ingen exitstrategi, utan en plan för värdeskapande i varje innehav.

 

 

Har du inte anmält dig till Byggmästardagen 2023?
Anmäl dig här.

 

columnimage6574.png columnimage26577.png