Frukostseminarium Umeå

Tack för ditt deltagande!

Svara gärna på 5 frågor så vi kan skapa bättre frukostseminarium för dig i framtiden.

iTid vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)