Delegationen för cirkulär ekonomis årskonferens

Utvärderingsfrågor Delegationens årskonferens

Hej,

Stort tack för att du deltog på Delegationen för cirkulär ekonomis årskonferens. 

Vi är oerhört tacksamma för att du svarar på några korta frågor kring konferensen. 

Mvh Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)