Tack för i år!

Vi är glada över att så många deltog på plats i Västerås och digitalt.

Vad tyckte du om årets möte?
Hjälp oss att utveckla Vårmötet genom att svara på några frågor, det tar ca 3 minuter. 

Missade du någon programpunkt under mötet eller vill du dela med dig till kollegorna av något som var extra intressant? Alla programpunkter finns tillgängliga på den digitala plattformen fram till 27 maj.
https://sverigesmuseer.coeo.events/live     

Sveriges Museer vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)