Plats
Online
Datum
9 juni 2023
Tid
09:00 - 10:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

UN Global Compacts nya Communication on Progress: Öppen frågestund, tredje tillfället

Detta webbinarie utgör del 7 av 7 i vår serie "UN Global Compacts nya Communication on Progress: Vad den betyder för ditt företag och hur du genomför den”.

En ny Communication on Progress (CoP) har införts inom United Nations Global Compact som kommer gälla för alla företag inom initiativet från och med i år. Kärnan i den nya CoP:en utgörs av ett standardiserat frågeformulär och samtliga företag inom initiativet förväntas genomföra CoP:en inom den universella perioden 27 mars - 30 juni.

Vid detta tillfälle i serien håller vi en frågestund där du får möjlighet att ställa specifika frågor kopplade till CoP-frågeformulärets områden och frågor, men också andra, mer generella frågor, som berör den nya CoP:en. Ämnesexperter från Ramboll kommer medverka under webbinariet för att ge dig vägledning.

 

Skicka in dina frågor
Vänligen notera att du bör skicka in frågor du önskar svar på – senast 48 timmar innan varje webbinarietillfälle - via detta formulär. Utöver att frågor besvaras under webbinarieseriens gång kommer de också sammanställas och besvaras skriftligen av Ramboll och finnas tillgängliga för dig på globalcompact.se.


Målgrupp för eventet
Webbinariet är relevant för alla företag som är medlemmar i UN Global Compact Network Sweden och riktar sig i första hand till de personer som kommer genomföra er CoP.

Praktisk information
Datum och tid: 9 juni kl. 9.00-10.30
Webbinarieserie: Alla tillfällen sker online. Möteslänk skickas ut till de som registrerat sig en vardag före varje tillfälle.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Deltagande är gratis. Anmäl dig senast 24 timmar innan webbinariet startar.
Kontakt: Har du frågor om webbinariet är du välkommen att maila till info@globalcompact.se.


Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Ny Communication on Progress: Öppen frågestund, tredje tillfället
8 juni 2023 (09:00)
0
UN Global Compact Network Sweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av UN Global Compact Network Sweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, UN Global Compact Network Sweden och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning.