Plats
Online
Datum
22 maj 2023
Tid
13:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Biologisk mångfald och företagens implementering

Detta webbinarie utgör del 3 av 3 i vår serie "Företag och biologisk mångfald: Värna om er affärsverksamhet och våra ekosystem”.

Under det tredje webbinariet lägger vi ytterligare fokus på näringslivets roll i samband med biologisk mångfald och omställningsarbete. Vi går tillsammans igenom hur du och ditt företag kan arbeta strategiskt och systematiskt med biologisk mångfald för att implementera det i verksamheten. Vi ger en djupare inblick i redan existerande och kommande krav och ramverk kopplat till rapportering, riskhantering, målsättning och nyckeltal, med extra fokus på CSRD och kommande SBTN. Vi kommer även få lyssna till experter inom biologisk mångfald som presenterar olika case, trender och innovationsarbeten med koppling till näringslivet. Vi avslutar med att höra hur medlemsföretag jobbar med frågan och bjuder in till frågestund.

Viktiga frågor:
  • Hur ska näringslivet implementera Biologisk Mångfald?
  • Hur påverkas företagens verksamheter?
  • Vilka mål och nyckeltal används idag?
  • Vilka innovationer ser vi kopplat till arbete med Biologisk Mångfald?
Praktisk information:
Datum och tid: 22 maj kl. 13.30-15.00.
Webbinarieserie: Alla tillfällen sker online. Länk skickas ut till de som registrerat sig en vardag före varje tillfälle.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Webbinarierna är gratis. Anmäl dig senast 24 timmar innan webbinariet startar.
Kontakt: Har du frågor om webbinarieserien är du välkommen att maila info@globalcompact.se
Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Biologisk mångfald och företagens implementering
19 maj 2023 (12:00)
0
UN Global Compact Network Sweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av UN Global Compact Network Sweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, UN Global Compact Network Sweden och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning.