Plats
Online
Datum
25 april 2023
Tid
13:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Biologisk mångfald i Sverige & EU – Ramverk, lagkrav och bestämmelser

Detta webbinarie utgör del 2 av 3 i vår serie "Företag och biologisk mångfald: Värna om er affärsverksamhet och våra ekosystem”.

Det andra webbinariet i vår serie har fokus på att ge en överblick kring vad som händer inom biologisk mångfald i Sverige och EU. Vi kommer att gå djupare in på vilka områden inom biologisk mångfald kommer att vara i fokus de kommande åren, samt vad näringslivet kan förvänta sig kopplat till diverse krav, politiska strategier och styrmedel. Vi kommer även fokusera på hur beslutsfattare i Sverige ser på det nya globala ramverket för biologisk mångfald. Vi lyssnar till medlemsföretag som berättar hur de jobbar med frågan, och avslutar med en frågestund. 


Viktiga frågor:

  • Vad säger beslutsfattarna?
  • Vad förväntas från näringslivet?
  • Kommande krav och ramverk med fokus på Sverige och EU


Praktisk information:
Datum och tid: 25 april kl. 13.30-15.00.
Webbinarieserie: Alla tillfällen sker online. Länk skickas ut till de som registrerat sig en vardag före varje tillfälle.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Webbinarierna är gratis. Anmäl dig senast 24 timmar innan webbinariet startar.
Kontakt: Har du frågor om webbinarieserien är du välkommen att maila info@globalcompact.se

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Biologisk mångfald i Sverige & EU – Ramverk, lagkrav och bestämmelser
24 april 2023 (12:00)
0
UN Global Compact Network Sweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av UN Global Compact Network Sweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, UN Global Compact Network Sweden och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning.