Taxonomin – hur påverkas små och medelstora företag?

Digitalt möte i Teams
7 februari 2023
13:15 - 14:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Digitalt möte i Teams
Datum
7 februari 2023
Tid
13:15 - 14:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

EU:s taxonomi om hållbara investeringar – hur påverkas små och medelstora företag

EU:s taxonomi om hållbara investeringar syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. Taxonomin är en del av EU:s gröna giv som ska säkerställa en rättvis övergång till ett hållbart samhälle och ekonomi. I dagsläget omfattas endast finansmarknadens aktörer och stora bolag av kravet att rapportera hur stor del av deras verksamhet som omfattas av taxonomin. På uppdrag till Tillväxtverket har Ramboll gjort en studie om hur små och medelstora företag, på grund av sina affärsmässiga relationer, kan komma att påverkas av taxonomin samt hur offentliga aktörer kan vara ett stöd i omställningen. Välkomna till presentation av rapporten följt av reflektioner av relevanta aktörer!

Program

13:15-13:20 Intro
13:20-14:00 Presentation av rapport Ramboll
14:00-14:25 Reflektioner samt frågestund
Naturvårdsverket, Flemming Heden
FKG, Peter Bryntesson
Företagarna, Jennie Albinsson
14:25 Avrundning

 

Önskar ni bjuda in en kollega så går det bra att vidarebefodra inbjudan genom att trycka på knappen"Skicka inbjudan vidare". Du kan inte vidarebefodra din egen mejlinbjudan då den är personlig.