Regionalfondens finansieringsmöjligheter inom cirkulär ekonomi

Digitalt via Teams
10 februari 2023
10:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Digitalt via Teams
Datum
10 februari 2023
Tid
10:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Bifogade dokument (1)

Har ni idéer på hur näringslivet kan bli mer hållbart och cirkulärt? 

Har ni idéer på hur näringslivet kan bli mer hållbart och cirkulärt?

Då kan ni ansöka om projektmedel från Regionalfonden i hela landet. På detta möte bjuder Tillväxtverkets regionala kontor in er till ett nationellt möte för att presentera finansieringsmöjligheterna inom cirkulär ekonomi. Det finns nu utlysningar inom alla regionala program, och då vi ser att det finns många gemensamma nämnare, har vi även en gemensam utlysning inom cirkulär ekonomi

Syftet är att vi vill skapa ett forum för att ni ska få en nationell överblick över Regionalfondens möjligheter inom cirkulär ekonomi. Efter timmen med oss hoppas vi att du har fått inspiration runt europeiska strategier, en nationell utblick och förhoppningsvis nya kontakter att jobba vidare med. 

Vi hoppas på bra diskussioner!  

Utlysningarna hittar ni på vår hemsida under finansiering och där ser ni de olika regionala inriktningarna. Vi vill alla nå ett mer hållbart näringsliv och ett minskat uttag av resurser från vår planet. Sedan finns det regionala förutsättningar ni behöver ta del av.

Målgrupp är ni som söker efter finansiering för att arbeta med utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi. Exempelvis olika samverkansorganisationer, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter och akademi.

Agendan ser ut som följande. Vi kommer ta avstamp i europeiska strategier, berätta övergripande om utlysningarna som ligger ute och visa på möjligheterna. Några projekt kommer berätta kort om vad de gör och sedan vill vi skapa utrymme till kort diskussion. Det enda du behöver ta med dig är din idé och tankar runt hur du kan samverka med andra.  

Varmt välkomna!