Nationell konferens för livsmedelsstrategin

World Trade Center alternativt Digital sändning
Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Visa på karta
2 juni 2023
09:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
World Trade Center alternativt Digital sändning
Datum
2 juni 2023
Tid
09:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Från 21 till 1 - mot en gemensam kraftsamling för en stark livsmedelskedja

Hur kan vi genom samverkan mellan regional och nationell nivå samla resurser, kreativitet och insatser för att få bäst effekt i genomförandet av livsmedelsstrategin? Vi är många som samarbetar för att den nationella livsmedelsstrategin ska skapa förändring i hela landet. Aktörer på så väl offentlig som privat, på nationell, regional och lokal nivå, på landsbygder och i städer vill alla bidra till en stark och hållbar livsmedelskedja. Regionalt samlas arbetet i 21 regionala livsmedelsstrategier eller handlingsplaner som är kopplade till den nationella strategi som nu är under revidering.

Tillväxtverket bjuder in till en konferens med fokus på hur vi med gemensamma krafter på regional och nationell nivå tar tillvara potentialen i livsmedelskedjan för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Om konferensen
Livsmedelsstrategin beslutades 2017 men förutsättningarna för företagen har förändrats. Livsmedelskedjans aktörer har stått inför flera större utmaningar som visat på sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen. Så som torka, pandemi, utmaningar för globala logistikkedjor och krig i vårt närområde.

Arbetet med en nationell livsmedelsstrategi 2.0 aviserades av landsbygdsministern Peter Kullgren i början av februari 2023. Den ska bidra till att den totala livsmedelsproduktionen ökar och minska vår sårbarhet vid eventuell kris. För att nå målet behöver regional och nationell nivå samarbeta ännu bättre i livsmedelsarbetet.

Möt landsbygdsministern, chefer och samordnare för de regionala livsmedelsstrategierna, stöd- och främjarorganisationer, aktörer inom livsmedelskedjan och representanter från nationella myndigheter den 2 juni!

Konferensen berör frågor som:
·       Hur påverkar omvärldstrender arbetet med livsmedelsstrategin på nationell och regional nivå?
·       Vilket typ av samarbete krävs för att skapa en stärkt livsmedelssektor?
·       Hur kan möjliggörare i systemet samverka för att stärka varandra?

Praktisk info

·       Ni som deltar digital så kommer länken skickas dagen innan konferensen samt samma morgon innan vi startar till den e-post du anger
        vid anmälan.
       

Läs mer om Tillväxtverkets samordningsuppdrag och revidering av Livsmedelsstrategin


Välkommen den 2 juni!