EU-fondernas finansieringsmöjligheter för klimatanpassning

Online
13 juni 2023
10:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
13 juni 2023
Tid
10:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

EU-fondernas finansieringsmöjligheter för klimatanpassning

Vilka utmaningar orsakade av klimatförändringarna är mest aktuella och vilka möjligheter finns det att söka finansiering för klimatanpassningsåtgärder? Tillväxtverket arrangerar tillsammans med SMHI ett webbinarium där vi kommer att besvara dessa frågor.
 
·       Tid: 13 juni kl. 10:00-11:00

·       Plats: Digitalt, länken till eventet skickas ut några dagar innan. 

·       Anmäl senast: 12 juni

Seminariet riktar sig till
Offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället.

Om seminariet
Dagen kommer att inledas av SMHI som kommer att berätta om utmaningar kopplade till klimatförändringarna. Deltagarna kommer sedan att få information om vad Regionalfonden Övre Norrland, Nationella Regionalfondsprogrammet och programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan bidra med i finansieringsväg samt information om aktuella utlysningar.

Arrangör
Tillväxtverket tillsammans med SMHI.

 

 

tvvblalogga70ahhzdic97935.jpg        nyeuloggamedfinansierasaveuropeiskaunionen3371.jpginterregloggastorflagga.png

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Digitalt möte
12 juni 2023 (23:59)
0
Tillväxtverket använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Tillväxtverket. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Tillväxtverket och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.