Seminarieserie: Framtidsspaningar om livsmedel och konkurrenskraft

Digitalt möte / Teams
25 november 2022
12:00 - 13:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Digitalt möte / Teams
Datum
25 november 2022
Tid
12:00 - 13:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Bifogade dokument (1)

Inbjudan Seminarieserie: Del 5 - Framtidsspaningar om livsmedel och konkurrenskraft

En livsmedelsproduktion som ökar samtidigt som relevanta miljömål nås

Under detta femte lunchseminarium fokuserar vi på den del av visionen som handlar om att livsmedelsstrategin ska bidra till att livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål nås. 

Medverkar gör bland andra:
Sandra Lindström från Jordbruksverket som berättar om vad deras årsrapport säger om sektorns utveckling och kopplingar till miljömässig hållbarhet
Sigrid Agenäs från SLU som pratar om centrumbildningen SustAinimal som Formas nationella livsmedelsforskningsprogram finansierat
Fredrik Gröndal från Chalmers universitet som leder Blue Foods, centrumbildningen som Formas nationella livsmedelsforskningsprogram finansierat.

Slutligen får vi en framtidsspaning med nya inspel på temat.

Om seminarieserien
Som en del av samordningsuppdraget för livsmedelsstrategin bjuder Tillväxtverket in till framtidsorienterade diskussioner om hur vi kan skapa förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft för företagen i livsmedelskedjan.

Syftet med denna serie med föreläsningar är att identifiera både vårt nuläge och möjliga vägar framåt för att Sverige ska kunna ta en ledarposition inom framtidens hållbara och hälsosamma mat.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig nationell strategi mot 2030 vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

 

Tidigare lunchseminarier finns inspelade, de hittar du här: Lunchseminarier - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Tillväxtverkets samordningsuppdrag
Tillväxtverket ska stärka genomförandet av livsmedelsstrategin och verka för att strategins mål uppnås genom att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan. Uppdraget riktar sig mot både myndigheter och näringsliv, liksom aktörer på nationell såväl som regional nivå. Läs mer om samordningsuppdraget på Tillväxtverkets webbsidor om Livsmedelsstrategiarbetet.

Kontakt vid frågor:
Marie.Persson(at)tillvaxtverket.se