Get people together

Integration som varaktig lösning - vad innebär det och hur når vi dit?

Röda Korset
Hornsgatan 54, Stockholm
Visa på karta
21 oktober 2022
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Rädda Barnen, UNHCR och Röda Korset
Boka/OSA
Plats
Röda Korset
Datum
21 oktober 2022
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Integration som varaktig lösning - vad innebär det och hur når vi dit?

Globalt befinner sig idag över 100 miljoner människor på flykt. När individers skyddsbehov ska bedömas bör varaktiga lösningar beaktas i syfte att hitta en långsiktig lösning. Varaktiga lösningar kan handla om lokal integration i mottagarlandet, frivilligt återvändande om det är möjligt eller vidarebosättning till ett tredje land. För att diskutera hur detta kan appliceras i en svensk kontext bjuder vi in till en seminarieserie där varje tillfälle fokuserar på en av de tre varaktiga lösningarna. Tidigare seminarier har handlat om återvändande och lagliga vägar som komplement till vidarebosättning.

Integration och inkludering är något som ofta nämns i samhällsdebatten - av politiker, media och allmänheten. Vad menar vi egentligen med integration och inkludering? Vilka förutsättningar behövs för en hållbar integration? Hur kan vi tillsammans bidra till bättre inkludering och ett mer hållbart samhälle? Vad är viktigt för en “lyckad integration” och vad är de största utmaningarna?

Det här seminariet är det tredje och sista seminariet i seminarieserien om varaktiga lösningar för människor på flykt, som samarrangeras av Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och UNHCRs Representation i Norden och Baltikum. Syftet med det här seminariet är att ge ökad kunskapsöversikt kring begreppen integration och inkludering. Vi vill belysa begreppen ur flera olika perspektiv, såsom hälsa, boende, arbete och sociala nätverk. Vi vill också lyfta bra exempel men även utmaningar, diskutera vägar framåt och hur vi själva kan bidra på olika sätt.

Programmet uppdateras kontinuerligt varefter medverkande bekräftas.

 

Program seminarium den 21 oktober 2022
 

09.00          Frukostmingel

09.30          Välkomna och inledande ord

09.40          Vad menar vi med begrepp som integration och inkludering?

                   Henrik Malm Lindberg, Delmi

10.00          Goda exempel och utmaningar

                   Tove Samzelius, Malmö Universitet och Rädda Barnen

                   Nina Forsanker, Ambea 

                   Anna Gezelius, Danderyds kommun

                   Frida Johansson Metso, Röda Korsets behandlingscenter för torterade och krigsskadade


11.10          Panelsamtal med de medverkande                

11.50          Seminariet avrundas

12.00          Avslutning

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Integration som varaktig lösning - vad innebär det och hur når vi dit?
17 okt 2022 (23:59)
0
Rädda Barnen använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Rädda Barnen. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Rädda Barnen och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.