Plats
Karlstad Innovation Park
Datum
1 februari 2023
Tid
07:30 - 09:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Wood Talk: Skogen som problemlösare

Vad spelar skogen för roll i samhällsutvecklingen och hur kan den användas för att skapa lösningar på framtidens utmaningar?

Missa inte denna frukostträff med Paper Province och Skogsindustrierna då vi pratar om just detta.

Med oss har vi bland annat Viveka Beckeman vd Skogsindustrierna, Peter Lindgren fabrikschef på Billerud, Victor Isaksen vd Sting Bioeconomy och Sandra Sundbäck vd Paper Province.

Med skogen tar vi Sverige framåt

Skogen har alltid haft en viktig roll i Sverige och i dag sysselsättes närmare 70 000 personer inom skogsnäringen. Det är inte så konstigt med tanke på att mer än två tredjedelar av Sverige består av skog. Av den brukas 80 procent medan en procent årligen avverkas. Trots landets storlek, är vi världens femte största exportör av massa, papper och sågade trävaror.

Ser vi till Värmland är vi, enligt SCB, bäst i Sverige på att förädla skogen och skapa tillväxt. Här utgörs hälften av bioekonomin (en ekonomi och samhällsutveckling baserad på förnybara resurser) av produktion av trä, papper och massa. Jordbruk och livsmedelsproduktion står för ungefär 20 procent, skogsbruk för 13 procent och maskintillverkning för bioekonomin står för närmare sex procent.

Även om Sverige ligger i framkant med mycket när det kommer till nyttjandet av skogen behöver arbetet utvecklas. Inom Skogsindustrierna pågår ett brett arbete för att förnya och skärpa målen för hur branschen kan bidra ännu bättre till klimatomställning och samhällsnytta.

– Nu spänner vi bågen ett snäpp till. Det handlar exempelvis om att de fossilfria produkterna behöver bli fler och ännu bättre, mer ska återvinnas och transporter ska bli fossilfria. Vi behöver också, i ännu högre utsträckning, öka efterfrågan av förnybara produkter från skogen för att tränga undan produkter med fossilt avtryck, säger Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman.

Varmt välkomna att diskutera skogens roll i framtiden och ta del av Skogsindustriernas tankar framåt och även lyssna till några av våra medlemsföretags exempel på hur vi tillsammans tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen.

Anmäl dig senast 27 januari.

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar med koden Medlem23 som ska anges vid registreringen nedan. 100 kronor för icke medlemmar (exkl moms). Vid uteblivande utan avanmälan faktureras deltagaren 100 kr. Som student betalar du halva priset med koden Student23.

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (inkl. moms)
Antal
Wood Talk-frukost
27 jan 2023 (23:59)
125.00 SEK
Stängd
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
Paper Province ek förening använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Paper Province ek förening. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Paper Province ek förening och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.