Plats
Scandic continental
Datum
24 april 2023
Tid
09:00 - 16:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Nationell konferens mot kommersiell sexuell exploatering av barn

Sugardejting, camshows, OnlyFans, grooming, porr, trafficking, prostitution. Det är några av de begrepp som brukar användas för att beskriva kommersiell sexuell exploatering av barn. I Sverige har ungefär 14 000 barn någon gång utsatts för detta, vilket nationellt sett motsvarar ungefär en elev i varje nioendeklass och på gymnasiet. Det innebär att det här är en fråga som rör varje kommun, stad och skola i hela landet.

Den 24 april 2023 anordnar Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn (OKSE), Child10, Ellencentret, Novahuset och Jämställdhetsmyndigheten en nationell konferens i syfte att uppmärksamma dessa barn och sprida kunskap om den exploatering de utsätts för.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med frågan om kommersiell sexuell exploatering av barn eller i din yrkesroll möter barn som är eller riskerar att bli utsatta. Det kan till exempel vara du som jobbar inom skolan, föreningslivet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, rättsväsendet eller civilsamhället, eller du som sitter på en beslutsfattande position för någon av dessa verksamheter. 

Konferensen innehåller parallella seminariespår om bland annat:

  • Det senaste kunskapsläget om kommersiell sexuell exploatering av barn
  • Inspiration och goda exempel från kommun, region och civilsamhälle
  • Att upptäcka barns utsatthet för KSE
  • Barnvänligt bemötande av utsatta barn  
  • Skolans roll i det förebyggande arbetet  
  • Traumabehandling och rehabilitering 

Majoriteten av föreläsningarna och seminarierna kommer att vara på svenska, men en eller några få programpunkter kommer att hållas på engelska.

Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn är ett civilsamhällesinitiativ av Child10, Novahuset och Ellencentret. Läs mer på www.okse.nu.

Vill du bjuda in en vän eller kollega? Dela denna länk: https://eu.invajo.com/l/Ays9TR6FTV

Tack till: 

 

catchliten.jpg

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (ex. moms)
Antal
Early bird
7 april 2023 (23:59)
1295.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
child10 använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av child10. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, child10 och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.