Miljömålsdagarna 2023

27 - 28 september 2023
09:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas län och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet)
Boka/OSA
Adress
Datum
27 - 28 september 2023
Tid
09:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Miljömålsdagarna 2023

Välkommen till Dalarna och Borlänge den 27–28 september 2023 för årets Miljömålsdagar!

Miljömålsdagarna är en årlig konferens för alla som arbetar för ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete.

  • Längst ner på den här sidan kan du anmäla dig
  • Praktisk information och programinformation hittar du under flikarna längst upp på denna sida  


Årets tema - landskap rustade för framtiden

Miljöarbetet är viktigare än någonsin. Sårbarheten ökar och med framtida osäkerhet behöver vi landskap med robusta ekosystem och en rik biologisk mångfald, som kan fortsätta bidra till mat- och vattenförsörjning, hjälper till att hantera torka och skyfall och som fortsätter lagra in kol.

Samtidigt ska allt fler intressen samsas i landskapen. Takten i energiomställningen ökar och när vi ersätter fossila bränslen med sol- och vindkraft behövs markytor.  
Digitaliseringen behöver metaller som innebär ingrepp i landskapen.

Sammantaget innebär detta stora utmaningar för miljöarbetet. Men det är också i arbetet med dessa utmaningar som synergieffekterna och de eleganta hållbara lösningarna går att finna.   
Årets tema är valt för att rusta oss för framtiden och för att bidra till att säkra tillgång till hälsosamma livsmiljöer. 


Årets Miljömålsdagar fokuserar på tre frågeområden:

1. Vad innebär multifunktionella landskap rustade för framtiden?  

Hur ser framtidens multifunktionella landskap ut?  Hur kan vi kombinera olika samhällsnyttor i markanvändningen och vilka målkonflikter behöver hanteras? Hur får vi till grön infrastruktur som skapar många olika värden?  
Konferensen kommer att lyfta forskning och praktisk erfarenhet för en fördjupad förståelse om vilka vägar som leder till mångfunktionella landskap med robusta ekosystem. Vi kommer att ta upp status i våra landskap och titta närmare på Dalarnas skogs- och blandlandskap. 

2. Hur förstår vi utmaningarna och tillvaratar möjligheterna? 

Vilka processer driver på olika intressen som sedan alla ska samsas i landskapet? Vad skapar det för nya krav på hur vi arbetar? Vilka är lärdomarna från samverkansprojekt som tagit sig an de riktigt svåra utmaningarna? 
Hur arbetar vi tillsammans utan att vara överens om allt? 
Vi kommer bland annat få ta del av spännande samverkansarbete kring skogsfrågorna i Dalarna.

3. Vad kan vi lära från goda exempel och innovativa metoder?  

Vad krävs för att de goda exemplen ska växa och bli fler? Hur kan vi i våra olika roller stödja, sprida och skala upp arbetet med att rusta landskapen? 
Var behöver vi tänka om, släppa gamla metoder och arbeta på nya sätt? Och när behöver vi envist hålla fast i processer som skapar stabilitet och långsiktighet? Hur kan miljömålssystemet bidra? 
Genom studiebesök, presentation av exempel och arbetsmetoder, samt även möjlighet att prova på arbetssätt, hoppas vi att konferensen ska bidra till att  utveckla våra verktygslådor. Tillsammans kan vi sedan fortsätta vardagsarbetet och på sikt ersätta ohållbara samhällsstrukturer med nya, hållbara som ger hälsosamma livsmiljöer även till kommande generationer.

Kort om konferensen

Vi ser fram emot spännande dagar där vi möts för gemensamma samtal, föreläsningar, workshops, frågestunder och utflykter. Den 27 september blir det middag där våra kockar förbereder en meny med skörd från olika landskap i Dalarna. Programmet (se fliken högst upp) kommer succesivt att presenteras fram till 1 juni. För att kunna förbereda detaljerna för en riktigt bra konferens uppskattar vi mycket om du anmäler dig innan midsommar. Om du har frågor eller vill tipsa om arbetsmetoder och exempel som bör lyftas fram så hör gärna av dig. 

Välkommen! 

Länsstyrelsen i Dalarnas län är värd för årets Miljömålsdagar, som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet),i samarbete med Svenskt näringsliv, Region Dalarna, Borlänge kommun och Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling

Avgift för deltagande 

Konferensavgiften är 3500 kr för två dagar. Studenter och ideella organisationer 1500 kr för två dagar.
Det går även att delta enbart den 27 september avgift 2500 kr (800kr för studenter och ideella organisationer)
För middag och kvällsevent tillkommer 450 kr. I middagen ingår snacks, varmrätt, efterrätt, samt alkoholfria drycker.
Alla priser är exklusive moms vilket innebär att moms på 25% tillkommer.

OBS!

Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person.
Om du inte har möjlighet delta och vill överlåta din inbjudan maila till camilla.olsson@naturvardsverket.se
Medverkande får en separat inbjudan d.v.s. ska inte anmäla sig här.

Behöver du någon form av tillgänglighetsanpassning kontakta anna.emmelin@naturvardsverket.se

Resor och boende

Resor och boende bokar du själv. Det finns rum reserverade för Miljömålsdagarna den 26-28 september. För mer information kika under fliken högst upp på sidan "Praktiskt om konferensen"

Om du vill boka konferensrum för att lägga möten i anslutning till konferensen kontakta anna.emmelin@naturvardsverket.se

 

Foto: Anna Holm, Visit Dalarna

 

nvrusdalarnasvnaringslivmfl.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (ex. moms)
Antal
Miljömålsdagarna 2023 anmälan 2 dagar, 27 och 28 september
25 aug 2023 (23:59)
3500.00 SEK
0
Miljömålsdagarna 2023 anmälan dag 1 den 27 september
25 aug 2023 (23:59)
2500.00 SEK
0
Miljömålsdagarna 2023 student och ideella organisationer anmälan 2 dagar, 27 och 28 september
25 aug 2023 (23:59)
1500.00 SEK
0
Miljömålsdagarna 2023 student och ideella organisationer anmälan dag 1 den 27 september
25 aug 2023 (23:59)
800.00 SEK
0
Kvällsevent med middag 27 september
25 aug 2023 (23:59)
450.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
Naturvårdsverket använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Naturvårdsverket. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Naturvårdsverket och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.