Seminarium om planering och förvaltning av snöskoterleder

Online
28 mars 2023
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Naturvårdsverket
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
28 mars 2023
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Seminarium om planering och förvaltning av snöskoterleder

Nationella Snöskoterrådet bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt seminarium den 28 mars kl. 9-12. Målgruppen för seminariet är de som jobbar eller ansvarar för snöskoterleder, planering och underhåll, ansvarsfrågor och upprättar markägaravtal mm. Mötet genomförs genom Zoom som digitalt verktyg.

Moderator Per-Olov Wikberg, Samordnare för Nationella Snöskoterrådet

Program 2023-03-28 

Kl. 0845-0900 Kontroll av teknik med support om något inte fungerar
 
Kl. 09.00-09.15 Inledning
Per-Olov Wikberg

Kl. 09.15-09.40  + 5 min för frågor
Exempel från Funäsfjällen, historia, ledplanering och ledunderhåll, utmaningar, möjligheter och erfarenheter.
Sara Klockervold, Funäsfjällens ledbolag
                            
Kl. 09.45-10.10 + 5 min för frågor
Ledplanering och ledunderhåll ur ett kommunalt perspektiv.
Jörgen Fredriksson och Karin Estensson, Åre kommun

Kl. 10.45-11.00 Bensträckare

Kl. 11.00-11.25 + 5 min för frågor
Hur kan vi bibehålla förutsättningar för att ledunderhåll på ideéll basis.  Om förutsättningar, utmaningar och tankar om framtiden. 
Kjell Landén, SOND
 
Kl. 11.30-11.55 + 5 min för frågor
Snöskoterleder och juridik. Vilka olika situationer kan uppstå när man anlägger eller förvaltar snöskoterleder och hur kan man enklast komma överens med markägare eller andra?.   Hur kan ett markägaravtal se ut?
Nils Hallberg Naturvårdsverket och Anders Blomberg, LRF                        

Kl. 11.55-12 Per-Olov Wikberg sammanfattar och avrundar seminariet.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Nationella Snöskoterrådet -Leder och avtal
27 mars 2023 (23:59)
0
Naturvårdsverket använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Naturvårdsverket. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Naturvårdsverket och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.