Get people together

En cirkulär transportinfrastruktur - möjligheter och vägen dit

Online
30 mars 2023
14:00 - 15:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
InfraSweden2030
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
30 mars 2023
Tid
14:00 - 15:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

En cirkulär transportinfrastruktur - möjligheter och vägen dit

Under 2023 kommer InfraSwedens utlysning och innovationstävling röra sig kring temat cirkularitet. Som en start på det håller vi ett online-seminarium på temat transportinfrastruktur och cirkulära möjligheter och låter experter inom området kommer till tals:

Cecilia Tall, programchef för SIP RE:source, med sin expertis inom materialanvändning inom planetens gränser kommer att ge en övergripande presentation om hur cirkulärt Sverige är idag och hur potentialen att bli mer resurseffektivt kan utnyttjas ännu mer.  

Susanne Toller, nationell samordnare inom Trafikverket för transportinfrastrukturens klimatpåverkan, presenterar regeringsuppdraget som identifierat både möjligheter och hinder för ökat cirkulärt byggande av transportinfrastrukturen.  


Stefan Uppenberg, WSP/fokusområdesledare i InfraSweden, ska med utgångspunkt i sina erfarenheter från det pågående InfraSweden projektet närmar sig ett svar på vad ett klimatneutralt anläggningsprojekt egentligen är och hur klimatneutralitet kan uppnås.

 
Fredrik Eide från GC Rieber Salt AB delar med sig av värdefulla insikter från innovativa processer för saltåtervinning vid vägunderhållsarbete
 

Mårten Sohlman, Sveriges bergmineralindustri (SBMI) som kommer att ge sina perspektiv på möjligheter till en cirkulär transportinfrastruktur.

 
Programmet modereras av Fredrik Bergström, styrelseordförande InfraSweden/FB Strategi, Camilla Byström, programchef InfraSweden/KTH och Hans Björkman, innovationsledare  InfraSweden/Coinnovate


Kom, lyssna och ställ dina frågor om potentialen och innovationer för en cirkulär transportinfrastruktur till våra talare. ​

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
En cirkulär transportinfrastruktur - möjligheter och vägen dit
30 mars 2023 (14:00)
0
InfraSweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av InfraSweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, InfraSweden och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.