Get people together

Studiebesök i Skellefteå

Skellefteå
Skellefteå
Visa på karta
30 - 31 maj 2023
12:00 - 13:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
InfraSweden
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Skellefteå
Adress
Datum
30 - 31 maj 2023
Tid
12:00 - 13:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Besök Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt

På initiativ av Beställarnätverk för klimatneutral anläggningssektor kommer vi ges möjlighet att besöka platser och höra om spännande projekt där hela leverantörskedjan arbetar tillsammans för en mer klimatsmart anläggningssektor.

 

Agenda 

30 maj

 • 12.00 Välkomna och gemensam lunch (Välkomna från Skellefteå kommun och InfraSweden)

 

 • 13.00 Studiebesök med teman som elektrifiering och masshantering.

  Vi tar avstamp i två av Skellefteås pågående projekt Hammarängen Skellefteå Södra och Bergsbyns Företagspark för att diskutera upphandlings- och samverkansformer, masshantering, elektrifiering, underhåll och avfallshantering.

  Hammarängen Skellefteå Södra utvecklas för att möta den växande efterfrågan på hållbara industriområden. Här skapas förutsättningar för en helt ny logistikhub, med både branschutvecklande hållbarhetsarbete och bra geografisk placering i direkt anslutning till E4. Skellefteås tillväxt gör transportflödena allt viktigare och där kommer Hammarängen att spela en central roll, med närhet till E4, Port of Skellefteå och Skellefteå Airport. Projektets mål under anläggningsfasen är en hållbarhetscertifiering enligt BREEAM Infrastructure nivå Excellent som kräver ett omfattande miljöarbete både under projekteringsfasen och produktionsfasen med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

  Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Med en kombination av nära, tillgänglig service och bevarade grönområden, blir det ett område med stor vikt på sociala värden. Dessutom får företagsparken en stark miljöprofil, vilket gör det ännu enklare att uppnå målsättningarna om hållbarhet i både industri och vardag. Projektet kommer att certifieras via BREEAM Infrastructure.

 

 • 16.00 -17.00 Summering av dagen och gemensamt arbete

 

 • Gemensam middag klockan 19.00


 

31 maj

    Kort paus

 • 10.00-11.00 Möjliga klimatkrav i anläggningsprojekt
  Vi går igenom scenarier som tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit om vilka klimatreduktioner i anläggningsprojekt som troligen går att uppnå vid olika tidpunkter som en följd av industrins och anläggningsbranschens klimatomställning. Sedan diskuterar vi gemensamt hur dessa scenarier kan användas i praktiken i upphandlingskrav och vilka ytterligare målgruppsanpassade hjälpmedel som behövs för att få det att hända.
 • 11.30 – 13.00 Avslut med gemensam lunch

InfraSweden står för kostnaden för konferensen och middag på kvällen den 30 maj. Ni står själva för resekostnader och eventuell hotellkostnad.

Anmäl dig senast den 19 maj.

Hoppas vi ses!

Hälsningar
 
InfraSweden & Beställarnätverket för klimatneutral anläggningssektor
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Några förslag på resvägar

Tåg
Till Skellefteå: 29 maj: Nattåg från Stockholm 22.39 som är framme i Umeå 8.25. Därefter buss till Skellefteå, framme 10.30.

Från Skellefteå: 31 maj går buss kl 11.33, därefter tåg från Umeå som är framme i Stockholm 20.38.

Flyg
30 maj kl 8.10 Arlanda – Skellefteå.

31 maj kl 15.50 Skellefteå- Arlanda

WSP-kontoret i Skellefteå lånar ut sina lokaler till dig som behöver ett kontor under eftermiddagen den 31 maj.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden arbetar för en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda2030 och når klimatneutralitet 2045. Vår uppgift är att stötta alla typer av innovationer i transportinfrastruktursektorn som kan bidra till den utvecklingen. Läs mer här: https://www.infrasweden.nu

I beställarnätverket En klimatneutral anläggningssektor ingår kommunala och regionala beställare, entreprenörer, konsulter, branschorganisationer och myndigheter. Läs mer här: https://www.infrasweden.nu/bestallarnatverk/

 
Medverkan från Skellefteå är

Thérese Bäckström Zidoli, Skellefteå kommun

Evelina Söderlund, Skellefteå kommun

 

Medverkande entreprenörer

David Nordberg, Skanska  

Daniel Marklund, NCC 

Jens Nolin, Peab

Medverkande från InfraSweden är

Fredrik Lekarp, vice programchef

Stefan Uppenberg, fokusområdesledare, klimatneutral och klimatresilient transportinfrastruktur 

Bodil Sandén, innovationsledare

Hans Björkman, innovationsledare

Lisa Johnsson, innovationsledare