Invajo - Events tool
Plats
Niagara
Datum
28 - 30 september 2022
Tid
15:00 - 13:15
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Välkommen till Includes forskningssymposium 2022, som äger rum på Malmö universitet 28-30 september 2022.

Om konferensen

Svenska universitet och högskolor har som uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering har under 2019-2022 utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Redan tidigare granskningar har visat på behovet av forskningsförankring av arbetet och därmed behov av forskning kring breddad rekrytering och breddat deltagande. Forskningsfältet är väl etablerat internationellt men relativt nytt i den svenska kontexten.

28-30 september 2022 arrangerar Malmö universitet tillsammans med nätverket Include för första gången ett forskningssymposium för att dela och synliggöra forskning om breddad rekrytering och breddat deltagande under temat IN -UNDER -UT.

Under dessa dagar kommer forskningresultat att presenteras, pågående forskning diskuteras och nya forskningsidéer ventileras. Hur forskningsresultat kan omsättas i och påverka praktiken kommer att vara särskilt i fokus. Symposiet erbjuder en möjlighet att nätverka för framtida forskning om och utveckling av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Det nationella nätverket Include har som syfte att sprida kunskap och erfarenheter om hur högre utbildning kan göras tillgänglig för fler. Läs mer om Include här

includeheader9018.png

 

*Om du är anställd på ett lärosäte som är medlem i Include får du priset för Includemedlemmar. På Includes hemsida hittar du en lista över vilka lärosäten som är medlemmar.

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (ex. moms)
Antal
Early bird Includemedlemmar*
26 juni 2022 (23:59)
1500.00 SEK
Stängd
Early bird studenter
26 juni 2022 (23:59)
1000.00 SEK
Stängd
Early bird Övriga myndigheter
26 juni 2022 (23:59)
2500.00 SEK
Stängd
Includemedlemmar*
31 aug 2022 (23:59)
2500.00 SEK
0
Studenter
31 aug 2022 (23:59)
1500.00 SEK
0
Övriga myndigheter
31 aug 2022 (23:59)
3500.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
Malmö universitet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Malmö universitet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Malmö universitet och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning.