CoverImage

Perspektiv på arv

Arrangör
Det Nordiska Arvsnätverket (DNA) 2023
Plats
Bjärsjölagårds Slott
Datum
22 - 23 maj 2023
Tid
12:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00


Det Nordiska Arvsnätverket (DNA) bildades 2020 som en disciplinöverskridande mötesplats för forskare som på olika sätt anknyter till arv som forskningstema. Nätverket har i huvudsak en nordisk inriktning och välkomnar deltagare från alla samhällsvetenskapliga, humanistiska, juridiska och ekonomiska discipliner.

Nätverket inbjuder härmed intresserade till årets konferens, som har det övergripande temat perspektiv på arv. Formuleringen ska tolkas brett och vi välkomnar forskningspresentationer på alla teman som rör arv – socialt, kulturellt, rättsligt eller ekonomiskt. Presentationer kan avse avslutad, pågående eller kommande forskning.

Konferensen, som är kostnadsfri, hålls från den 22:e (från lunch/frokost) till 23:e maj (eftermiddagskaffe) på Bjärsjölagårds slott i södra Skåne, strax öster om Lund. Det kommer att ordnas gemensam transport från Lund till Bjärsölagård i anslutning till konferensens början och slut.

Anmälan görs nedan, där också preliminär titel på presentationen kan anges. Det går också bra att ange titel på presentationen vid ett senare tillfälle. För frågor om konferensen, kontakta martin.dackling@hist.lu.se

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Anmälan
14 april 2023 (23:59)
0
Lund University använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lund University. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lund University och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.