Plats
Online
Datum
12 maj 2023
Tid
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Beskrivning

I grundutbildningen ger vi er en basal kunskap om systemet.

Vi går igenom vad översiktspanelen ger för information. Vi kollar på grundläggande inställningar och går igenom hur man registrerar nya vårdtagare, medarbetare och ärenden. Dessutom går vi in på de viktigaste delarna i vårdtagarprofiler, medarbetarprofiler och ärenden.

Grundutbildningen ger dig även en baskunskap i hur du arbetar i planeringen, vilka inställningar som finns och de hur man använder de viktigaste funktionerna. Till sist går vi in och ser över grunderna i tidrapporteringen.

Bokning
Antal
Grundutbildning i Carefox
0
Allevi använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Allevi. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Arrangören är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Allevi och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.